Koch Mónika Rita
pszichológus, mediátor

E-mail: mediator.kochm@gmail.com

Telefon: +36-20/ 34-19-262

Székhely: 2600 VÁC, Hanusz István u. 10.


Kizárólagos adatkezelő:

Koch Mónika Rita egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 37284886

Adatkezelés: a megkereséskor önkéntesen megadott név, telefonszám és/vagy e-mail cím vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) b, pontja alapján ("szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges"), kapcsolattartás céljából (időpontegyeztetés).

Válási (családjogi) mediáció esetén a 2002. évi LV. (közvetítői tevékenységről szóló) törvény 14.§ (1) alapján a közvetítő nyilvántartás vezetésére kötelezett a (2) pontban leírt tartalommal.

Mind a pszichológusi, mind a mediátori tevékenység kapcsán szigorú titoktartási kötelezettség áll fenn (a GDPR rendelettől, Infotv-től függetlenül is).

Jelen weboldalon személyes adatok nem megadhatók, így személyes adatkezelés nem történik. A weboldal látogatottsági analízisét a Google Inc. végzi, ebben a tekintetben adatfeldolgozóként jár el (a számadatokkal személyes adatokat nem továbbít).