Koch Mónika Rita
pszichológus, mediátor

Mit jelent a családjogi mediáció (közvetítés)?


Leegyszerűsítve a mediáció célja egy vitás ügyben a szembenálló felek érdekeinek összerendezése egy nyertes-nyertes végeredmény felé, ahol a pártatlan mediátor pedig ügyel a kommunikációs szabályok betartására és segíti a megegyezés létrejöttét. 
A mediációnak nem témája és célja a résztvevők személyiségének vagy kapcsolatának mélyreható elemzése, csak az érdekkonfliktus feloldásával foglalkozik. 
A 
sikeres mediáció írásban lefektetett, jogi eljárásban is használható megállapodás aláírásával végződik.

Mi a mediáció előnye a pereskedéssel szemben? A mediáció során

az érintettek kezében van a tárgyalás és a döntés - per esetén az ügyvédeken illetve a bíró döntésén múlik ki nyer és ki veszít,
tervezhetőek és jóval alacsonyabbak a költségek a pereskedés költségeinél
időtakarékos, jórészt a felek hozzáállásán múlik a gyorsasága - a perek viszont évekig elhúzódhatnak,
nem válnak ellenségé a felek, megmaradhat egy korrekt (pl. szülői) viszony - egy évekig tartó „gyermek-elhelyezési” per alatt minden fél tönkremegy érzelmileg, főleg a gyerekek.

Hogyan zajlik a mediáció?


Az erős érzelmeket, indulatokat mozgósító esetekben sokat segít a megelőző egyéni előkészítő beszélgetés, amelyen mindkét fél külön vesz részt. Ekkor részletezheti a saját álláspontját, sérelmeit, igényeit. A mediátor ismerteti az eljárás szabályait.

Amennyiben mindkét érintett fél kifejezi igényét a mediációra és elfogadja a szabályokat, a mediátor aláíratja az erről szóló keretszerződést.
Ezután kezdődik maga a mediációs tárgyalás, ahol mindkét fél előadja az álláspontját, majd kijelölik a megbeszélendő témákat, és egyenként megtárgyalják azokat. 
A - mindkét résztvevő által elfogadható- megállapodást írásba kell foglalni, majd azt mindkét fél és a mediátor is aláírja.

A viták rendezésére egyszerűbb esetekben és kedvező hozzáállás esetén elegendő lehet fejenként 1 egyéni előkészítő beszélgetés és 1-2 tárgyalási alkalom (általában 2-3 óra egy alkalom).
Az aláírási alkalmakon együttesen kötelező résztvenni a feleknek és a mediátornak, egyébként lehetséges, hogy a mediátor külön-külön tárgyaljon a felekkel, közvetítve az álláspontjaikat.

2002. évi LV. közvetítői tevékenységről szóló törvény alapján végzett tevékenység.

Hogyan válasszon mediátort?


A mediátor a felsőfokú végzettségének és mediátori képzettségének megfelelő szakterülethez kapcsolódó problémák megoldásában a mediáció módszertanát használó szakember. Vagyis a mediátor felsőfokú szakképzettsége és munkatapasztalata határozza meg, milyen szakterületeken érdemes felkérni mediációra.

Pszichológiai végzettséggel bíró mediátor megkeresésével nem kell más szakembert keresnie, ha az első interjún az derül ki, hogy mégsem a mediáció, hanem a pszichológiai tanácsadás lenne az optimális megoldás.

Válási mediáció

Díjazás