Koch Mónika Rita
pszichológus, mediátor

Válási mediáció


Gyermekes házaspárok válásakor a vagyonmegosztás mellett a vitarendezés legkényesebb része a szülői felügyelet (korábbi elnevezéssel a gyermekelhelyezés) illetve a kapcsolattartás rendezése. A válás a szülők joga, de a kivitelezésben előtérbe kell kerülniük a gyermekek érdekeinek.

„Közös megegyezéses” váláshoz elengedhetetlen a szülői felügyeletre vonatkozó megegyezés, a gyermek lakóhelyének meghatározása, a gyermektartás és a gyermekkel való kapcsolattartás illetve ide kapcsolódhat még a közös lakás használatának rendezése és a házastársi tartásról szóló nyilatkozatok.

2018-tól a vagyonmegosztás már egyáltalán nem lehet része a házassági pernek! 

Amennyiben a bírósági tárgyalás előtt mediációs megállapodást kötnek a házastársak (szülők), a bíróság a tárgyaláson azt fogja vizsgálni és jóváhagyni, a felek megkímélhetik magukat magánéletük kiteregetésétől, tanúk meghallgatásától.

A 2014-ben életbe lépő új Ptk. lehetővé tette a bíróságok számára a kötelező közvetítés elrendelését, illetve a vitás feleket anyagilag is érdekelte tette a peren kívüli megegyezésben: a mediáció költsége 50%-os mértékig leírható az eljárási illetékből, ha az első tárgyalás előtt vagy után benyújtják a megállapodást.

A közös vagyon megosztását vita esetén külön házassági vagyonjogi perben lehet kérni a bíróságoktól (30 M Ft értékhatárig a járási bíróságon, afölött a törvényszéken), de ha nincs vita a felek között, akkor nem is szükséges bíróságra vinni az ügyet a válás kimondásához.

Mediációval pereskedés nélkül rendezhetők a vitás anyagi kérdések, illetve kölcsönhatásukban figyelembe vehetők és tárgyalhatók a gyerekekkel kapcsolatos témákkal, ha a felek így tartják korrektnek. A mediációs megállapodás vagyonmegosztással kapcsolatos pontjait ezután vagyonjogi szerződésben lehet rögzíteni, a gyerekekkel kapcsolatos pontokat pedig  a házassági perben jóváhagyatni.


Felkérés mediációs eljárás lefolytatására

Időpontegyeztetés: 06-20/3419-262 vagy mediator.kochm@gmail.com